O klubu

Historie Tenisového klubu Pelhřimov

V Pelhřimově se tenis objevil již koncem 19. století jako vysoce společenská a ohleduplná hra na soukromém kurtu velkostatku Peklo. Zde tento sport provozoval pan Štekl s přáteli a jejich zásluhou byl v r. 1900 zřízen na tzv. dětské louce v sadech tenisový dvorec. Dvorec byl neohrazený a bez šaten. Tenisovou společnost tvořili úřednické rodiny i členové profesorského sboru. V r. 1903 byly pro studenty zřízeny 2 tenisové dvorce u Pražské silnice na místě dnešní budovy Policie ČR. Poté došlo k vážným debatám o založení regulérního klubu, a tak byl v roce 1906 založen Sportovní klub Pelhřimov (první spolek v Pelhřimově zabývající se sportem). V tomto roce došlo ke zřízení 2 dvorců v městských sadech (přibližně v místech dnešních dvorců).

Brzy po založení klubu byly navázány přátelské sportovní styky s řadou měst z Čech, Moravy i Slovenska. Každoročně byla sehrána řada přátelských utkání a turnajů. Na zápasy například do Humpolce nebo do Vlašimi se jezdilo jednospřežným kočárem. Tato sportovní idyla trvala pouze do roku 1914, kdy byla přerušena první světovou válkou. Po celou dobu se tenis v Pelhřimově nehrál a dvorce zarostly plevelem.

K obnovení tenisové činnosti v Pelhřimově došlo v r. 1920, kdy se pelhřimovský tenis začal zaměřovat na závodní formu. Radikální změna položení dvorců nastala po zregulování říčky Bělé. Velkou zásluhu na tom měl tehdejší předseda klubu a okresní hejtman Emil Žižka. Po provedené regulaci byly zřízeny 3 dvorce, brzy potom dvorec čtvrtý. V r. 1926 byly zřízeny nové kabiny úpravou prodejního stánku (rozšíření, sprcha). Po tomto roce se stal tenis v Pelhřimově velmi populárním a počet hráčů se zmnohonásobil. A tak v roce 1927 vznikl tenisový dvorec na Marathonském hřišti (fotbalové hřiště za Kalvárií) jako průpravná škola pro mladé hráče, kteří posilovali SK Pelhřimov.

Pokud se týká sportovní činnosti, byla pořádána řada utkání a naši hráči (zejména JUDr. B. Wertheimer, J. Křečan a JUDr. V. Halík) se zúčastňovali turnajů po celé republice. Výsledkem navázaných styků bylo v r. 1928 založení soutěže družstev o "Pohár Českomoravské vysočiny". Byl to první turnaj tohoto druhu v Československu a našel plné pochopení. 1. ročníku se zúčastnila řada družstev a zvítězilo LTC Brno. Tento turnaj družstev se hrál až do roku 1939 a zúčastňovali se jej přední hráči té doby (družstva byla ve složení 3+1). Konečným držitelem první trofeje se stalo LTC Praha, držitelem druhé trofeje 1. ČLTK Praha. Od r. 1940 byl turnaj hrán jako soutěž jednotlivců s přestávkami za okupace až do roku 1961.

V letech druhé světové války se přestaly hrát mistrovské soutěže, ale tenis u nás neustal. Jednou z potíží byl nedostatek tenisových míčků, které se přestaly vyrábět. Hrálo se s tzv. "regenerovanými" míči - na původní míč byla nalepena nová plsť. Turnaje byly pořádány stále méně a v r. 1941 byly v Čechách a na Moravě pořádány jen 3 velké turnaje - Mistrovství Čech a Moravy v Praze, Padrubická juniorka a pelhřimovské "Mistrovství Českomoravské vysočiny". V té době došlo k zatčení řady členů klubu, z nichž mnozí nalezli smrt na popravištích nebo v koncentračních táborech.

Po osvobození v r. 1945 se začali organizovat soutěže pro dospělé. Ale v roce 1948 nedobrovolně odešli zkušení funkcionáři a hráči, tenis se v Pelhřimově přestal hrát a dvorce zarostly trávou a plevelem. K obnovení činnosti došlo až v roce 1952. V rámci územní reorganizace přešel Pelhřimov do Jihlavského kraje a SK Pelhřimov se stal Sokolem Pelhřimov. Byly přestavěny tehdejší 4 dvorce a zahájena trenérská práce s mládeží a učni z Agrostroje Pelhřimov. V letech 1954, 1955 a 1958 získal Pelhřimov titul přeborníka kraje dospělých.

Díky dobrým výsledkům práce s mládeží byl založen pravidelný celostátní žákovský turnaj - Přebor Československého žactva. Tento turnaj se stal výběrovým a ve všech krajích se bojovalo o zdejší účast. Pelhřimovský žákovský turnaj je nejstarší žákovský turnaj nejen u nás, ale pravděpodobně i na světě. Turnaj byl hrán nepřetržitě od r. 1954 do r. 1991 s jedinou přestávkou v roce 1973 (kvůli výstavbě klubovny). Domácí hráči se dokázali několikrát dostat do finále a v roce 1970 získal titul "Přeborníka ČSFR" K. Kupec ve čtyřhře starší žáků.

V r. 1961 došlo k další reorganizaci a Pelhřimov se vrátil do Jihočeského kraje a hraje i nadále jako součást "Jihočeského tenisového svazu" (i přes nedávnou změnu administrativního uspořádání státu).

Pelhřimovské družstvo dopělých hrálo vždy nejvyšší oblastní soutěže, mládežnická družstva získala tituly přeborníka kraje v letech 1956, 1958, 1963-65 a 1983-85 a v kategorii dorostu v letech 1967-68 a 1971-72. Z individuálních úspěchů našich hráčů nutno připomenout zejména titul mistra Evropy ve čtyřhře st. žáků, který získal Daniel Vaněk a úspěchy Leony Láskové v soutěžích WTA.

Mezi další významnější turnaje pořádané naším klubem patří turnaj dvoučlenných družstev "Memoriál Pavla Škáchy", zimní halové přebory ČR žen v letech 1977-89 a turnaje mladších žáků "Vysočina" - od r. 2000 Junior Davis Cup (soutěž družstev ml. žáků oblastí ČR). Od r. 1975 probíhala pravidelná mezinárodní utkání s tenisty z NDR, NSR a Rakouska.

V roce 1988 začala výstavba tenisové haly na dřívějších kurtech 9 a 10. V roce 1990 byla dokončena montáž haly se střešní krytinou a stavba byla zastavena. Nakonec se této úlohy chopil samotný Městský úřad Pelhřimov a dostavba haly byla dokončena v r. 2000. Slavnostně otevřena byla 18. 12. 2000; uvnitř haly jsou 2 dvorce s povrchy pulastic. Otevřením haly se splnil sen mnoha generací pelhřimovských tenistů.

V r. 1995 došlo k obnovení samostatnosti tenisu v Pelhřimově a nově vzniklý TK Pelhřimov navázal na činnost a tradici původního SK Pelhřimov. Dvorce a zařízení přešly do vlastnictví Města Pelhřimova.

Aktuality
08.06.2021 Soutěže družstev 3.kolo

Program závěrečného kola soutěží družstev Sobota 19.6.2021 v 9,00 Dospělí... Číst více

31.05.2021 Soutěže družstev jaro 2. kolo 5.-6.6.2021

Progran soutěží družstev na víkend 5.-6.6 Sobota 5.6. začátek v 9,00 Dospělí... Číst více

18.05.2021 Soutěže družstev jaro 2021

Oficiální program soutěže družstev 1. kolo,hraje se vyřazovacím způsobem.Druhé... Číst více

Všechny aktuality